Služby potřebným v klidu jejich domova

Starší lidé jen neradi opouští domov, místo, kde žili dlouhá desetiletí, na které mají spoustu vzpomínek, kde prožili hezké chvíle, kde mají svá známá místa a sousedy, se kterými se rádi vídají. Chvíle, kdy už mají problémy se sami o sebe postarat, nejsou nijak příjemné, ale v žádném případě to neznamená, že by dotyční museli nutně do domova pro seniory nebo jiného zařízení určené pro lidi, kteří už péči o sebe či svou domácnost sami svými silami zcela nezvládají, ale jejichž zdravotní stav zase není takový, aby vyžadoval dohled nebo dokonce celodenní péči zdravotnického personálu. Naštěstí jsou dnes služby, které jsou určeny právě těmto občanům.
koleno pod rukou
Sociální služby potřebným
Většinou starost o někoho ze svých blízkých řeší někdo z rodiny. Důležité je mít jasno v tom, jakou pomoc a v jakém rozsahu bude dotyčný potřebovat. Zda se jedná jen o pomoc při nákupu potravin, dovezení hotového jídla nebo úklid. Pokud je dotyčný samostatný v péči o sebe, tedy sám se nají, oblékne, umyje, pak hned není důvod hledat místo v domově důchodců.
Jednou z variant může být vyžádání příspěvku, k tomu je třeba vyjádření ošetřujícího lékaře. Z této částky je pak možné hradit sociální službu, ta zajistí potřeby dotyčného v rozmezí, ve kterém není schopen sám některé činnosti vykonávat nebo s nimi potřebuje pomoci.
siluety seniorů
Ti, kdo nejsou zcela odkázáni na další osobu, mohou využít služeb terénních pracovníků, jedná se třeba o běžné pořizování potravin. Co senioři využívají opravdu hodně je rozvoz obědů.
Další variantou jsou byty v domech určené právě těm, kdo už nezvládají péči o domácnost se vším všudy, o běžný chod bytu je postaráno, navíc lze využít i služeb pečovatelek.  Bydlet zde mohou i lidé se sníženou pohyblivostí, neboť byty jsou bezbariérové.
Variant, jak prožít hezké a důstojné stáří, je celá řada, záleží na každém, jakou cestu si zvolí, důležité je nerezignovat a nebát se říci si o pomoc.
 

About the author