Na jakém principu funguje samonosné schodiště

Naprostá většina z nás si prakticky ani neuvědomuje, jak samozřejmou součástí našich životů se staly schody. Používáme je každý den, aniž bychom jim věnovali nějakou pozornost. Tomu napomáhá i fakt, že jsme si za ta léta, co po nich chodíme, vytvořili svalovou paměť, díky níž se jejich překonávání stalo prakticky automatizované, takže na něj nemusíme …