Trénink jako zábava

Nástup dítěte do školy je zlomovým okamžikem v jeho životě. A přípravu na školní docházku bychom podceňovat neměli. Dítě by mělo být připravené na nový režim, proto je dobré začít se cvičením paměti, soustředění a udržení pozornosti včas. Už samotný učitel národů Jan Ámos Komenský chtěl, aby byla škola hrou.
Nejlépe je vystihnout okamžik, kdy má dítě chuť si hrát, to je ideální moment na to, jak do zábavy přidat i trochu učení. Zapojit do hry se může víc lidí, čím více, tím lépe. Na místu nezáleží, jednoduché triky pro trénink paměti můžete absolvovat kdekoliv.
děvče se zápisníkem
Říkačky
Děti usazené v kruhu, jedno vedle druhého a dospělák zvolá „Všechno lítá, co peří má…“, stačí jen doplnit tvora nebo předmět, který skutečně létá a děti by na to měly reagovat zvednutím rukou, pokud tomu tak opravdu je. Nesouhlas vyjádří ponecháním rukou na zemi.
Staré dobré pexeso
Nejen děti, ale i dospělí mají rádi pexeso. Kromě soustředění jeho hraní vyžaduje i paměť. Tato forma zábavy je určena všem věkovým kategoriím. Obdobou nám známého českého pexesa je tzv. Kimova hra. Ta spočívá v tom, že během krátké chvíle si musíte zapamatovat co nejvíce předmětů, maximální počet je dvacet. Po několika málo vteřinách jsou obrázky se zobrazenými předměty schovány a vy musíte slovně nebo písemně vyjádřit vše, co jste si zapamatovali.
Obdobou je pak to, kdy se některé předměty změní a vy pak musíte uhodnout, který byl za co zaměněn.
puzzle a hlava
Vizuální, akustická, sluchová
Trénování paměti není jen pro děti, i osoby starší by ji měly posilovat. Proto jsou ideální básničky nebo říkadla. Důležité je také rozlišovat jednotlivé zvuky, umět oddělit ty důležité od těch nedůležitých. K tomu slouží hra „Tleskání“. Princip je jednoduchý, v krátkém textu několikrát zopakovat jedno slovo. Dítě by mělo reagovat tlesknutím pokaždé, když opakující se slovo uslyší. Tento trénink můžete ztížit puštěním dalšího zvuku během hry.

About the author